mandag 24. september 2012

En skole for fremtiden?


Vi utdanner mennesker først og fremst med tanke på fremtidig arbeidsliv, men også med tanke på å mestre livet generelt. Hvilke kunnskaper og ferdigheter vil være de viktigste å inneha i det 21 århundre? Dette må være det viktigste spørsmålet for alle oss som jobber med utdanning.

Verden er i fundamental forandring. Forandring skjer på flere områder. Vi lever i en globalisert verden, der økonomiene i de ulike deler av verden er tett sammenvevd.  Verden er blitt "mindre" og det er enkelt for mennesker å være i kontakt med hverandre, hvor som helst og når som helst.

En annen viktig endring er at alle mennesker må være forberedt på å lære hele livet. Mange må skifte jobb, etterutdanne seg, omstille seg osv. De fleste arbeidsgivere krever stor fleksibilitet og læringsvilje av sine arbeidstakere. Livslang læring - lære hele livet.

Kreativitet, selvstendighet, initiativ og evne til å "tenke utenfor boksen" er egenskaper som er verdsatt og etterspurt i arbeidslivet. Rutinejobber, der du bare gjør det du blir fortalt, er stort sett erstattet av maskiner.

Det blir også forventet at du kan samarbeide med dine nærmeste medarbeidere, men i vår globaliserte verden, forventes det selvsagt også at du kan samarbeide med mennesker fra andre kulturer.

Hva gjør skolen for å forberede elevene på den virkeligheten de skal ut i?
Hvilke ferdigheter bør skolen fremelske for å gjøre elevene i stand til å mestre sitt liv i det 21 århundret?

Dette handler ikke bare om å pøse på med flere digitale tavler, datamaskiner og iPader.
Dette handler om pedagogikk og om hva slags oppgaver elevene blir satt til å løse

Ferdigheter som vil være viktige i det 21 århundre:
- evne til samarbeide med alle typer mennesker
- evne til å tenke selvstendig, kreativt og "utenfor boksen"
- evne til kritisk tenkning og problemløsning
- evne til fleksibilitet og læring

Elevene må få oppgaver der ferdighetene får utvikle seg. Disse ferdighetene trenes ikke når elevene sitter og hører på læreren forelese, eller ved lærerstyrte individuelle oppgaver. Uansett hvor mye IKT vi bruker, hjelper det lite hvis svaret er gitt og opplegget  lærerstyrt.

Elevene bør helt fra de er små få åpne oppgaver der de må samarbeide og være kreative for å finne løsninger. Det er her teknologien kommer inn i bildet. Film, bilder, presentasjoner, blogger, wikier osv. er fantastiske verktøy elevene må få bruke til å løse spennende, problembaserte oppgaver lærerne gir dem. Læreren har verktøyene som behøves for å gi rammene og følge opp arbeidet underveis gjennom læringsplattformene. 


En skole for fremtiden? Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar