lørdag 29. september 2012

Hva er omvendt undervisning?

Omvendt undervisning (flipped classroom) er en trend som brer om seg.
Hva går omvendt undervisning egentlig ut på?

En stor del av tiden på skolen i mange klasserom går med til at læreren gjennomgår og forklarer fagstoff for elevene. Formidlingen foregår i samlet gruppe og vil treffe noen elever, være for lett for noen og for vanskelig for andre. Ofte blir elevene satt til å løse oppgaver som hjemmearbeid. Elevene blir sittende alene med vanskelige oppgaver, de husker kanskje ikke hva læreren forklarte, eller de forsto det ikke.

Omvendt undervisning snur det hele på hodet. Elevene sitter hjemme og ser på filmsnutter der fagstoffet blir gjennomgått. På skolen brukes tiden til å løse oppgaver, der har elevene mulighet til å samarbeide med andre elever og de kan få hjelp fra læreren. 

Filmsnuttene kan læreren lage selv ved bruk av program der du tar opp skjermbilder samtidig som du snakker. Eks. på program som kan bukes Screencast
 Opplæringsvideo screencast
Man kan også bruke videoer andre har laget og lagt ut til fri bruk. For eksempel: Matematikksnutter fra Skranevatnet

Filmene kan elevene se så mange ganger de føler behov for. De kan stoppe dem, spole tilbake osv. Noen lærere legger også inn noen kontrollspørsmål, en liten oppgave, quiz eller lignende. På itslearning (eller andre læringsplattformer) kan læreren sjekke at alle har sett filmen før timen. 

De fleste eksemplene på omvendt undervisning er innenfor matematikk. Det vil selvsagt også være mulig å bruke denne tankegangen i andre fag. Se hvordan Stine Gaaseide Røsås Liseth på Apeltun skole i Bergen legger opp engelsk undervisningen:

Bergenslæreren Elisabeth Engum er en lærer som har jobbet med omvendt undervisning en stund og fått mye oppmerksomhet rundt sitt arbeid. Les hva hun skriver om omvendt undervisning.
Elisabeth Engum skriver om omvendt undervisning


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar