mandag 1. oktober 2012

iPad i spesialundervisning

Mye tyder på at iPad fungerer meget godt i spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det er mange grunner til det.


iPaden er intuitiv og lett å forstå. Elevene får både visuell og auditiv støtte, i tillegg til å jobbe taktilt. Applikasjonene er som regel interaktive, motiverende, lekpregede og gir raske tilbakemeldinger.

iPaden er lett å ta med seg, trenger ingen pålogging, batteriet varer hele dagen og iPaden starter opp med en gang du skrur den på. Det oppstår sjelden tekniske feil på en iPad. Disse praktiske faktorene vil for mange elever innebære enorm effektivisering av arbeidstiden.


Mange av verktøyene som er viktige for dyslektikere er innebygget i iPaden. Den har talesyntese dvs. at den leser opp tekst for deg, den har talegjennkjenning, dvs. at den kan skrive ned det du sier til den. Les her for innstillinger. 


Oppsiktsvekkende resultater er oppnådd med bruk av iPad i arbeidet med autister og barn med kommunikasjonsvansker. iPaden brukes som en talemaskin. Se dette klippet der foreldre og lærere forteller Hvordan iPad kan forandre livet til barn med autisme

Se hvordan Max diskuterer mat og bestevenner ved hjelp av iPad:

Det må nevnes at utvalget av applikasjoner foreløbig er mye dårligere på norsk enn engelsk.


Fra Special needs.com: "The iPad might not have been designed as a therapeutic or educational tool, but it certainly works incredibly well as one.  Music apps help promote creative expression or can help relax individuals with special needs.  Speech therapy apps help aid a speech therapist or can be used by parents to reinforce the concepts at home.  Math apps teach math concepts, and spelling and reading apps aid children through what they learn in school.  The process of tapping the screen also improves eye coordination and fine motor skills.
iPad apps also help behavior modification, both at home and within the community.  Some apps create checklists for chores or other daily events and schedules, while other apps help children understand their emotions and regulate them.  These apps typically provide some auditory and visual feedback, which is highly motivating for individuals with special needs." Les mer 

Les denne bloggen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar